ГОЛЕМИТЕ ИЗДАТЕЛИ…

Петър Ванчев

***

Големите издатели
не са издатели,
а старите търговци в Храма,
със финикийци знаци пратени
наивните души да мамят.

И книгите - банкноти са в ръцете им,
че ръста си със тях те мерят.
Христос заръча: „Изгонете ги
отвъд Божествените двери!”

Но как да ги изгоним, КАК?
Те този Храм по ПЛАН са построили
и от Олтара дават знак
КОЙ днес да гние във Бастилия!

Големите издателите във Храма
разпъват книгите на Кръста!
Очите им - монети са измамни,
крадат пред Господ и се кръстят!