Владимир Василев

Владимир Василев Матеев, български литературен критик, е роден на 04.11.1883 г. в град Бургас в семейство на съдия. Завършва класическия отдел на I мъжка гимназия в София (1900) и право в Софийския университет (1904). Работи в Университетската библиотека (1906-1907), като съдия в Радомир, Плевен, Пловдив и дълги години в София. Подпредседател на апелативния съд. Директор на Народния театър в София на няколко пъти (1923-1926, 1929-1931, 1935-1938). През Първата световна война е мобилизиран в щаба на армията в Кюстендил. Публикува в списания „Светлина” (1900), „Българска сбирка” (1904), „Мисъл” (от 1905), „Демократически преглед” (1905-1914). Редактор на списание „Златорог” (1920 - 1943). Съчинения: „Бараж от литературни формули” (брошура, 1942); „Студии. Статии. Полемики” (1992); „Пантеисти и маниаци” (2008). Умира на 27.12.1963 г. в София.


Публикации:


За Владимир Василев:

ДА СИ ПРИПОМНИМ “ЗЛАТОРОГ”/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009

ПОД МАСКАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО/ автор: Стефан Савов/ брой 94 април 2017

БАЙ ВЛАДИМИР/ автор: Петко Еврев/ брой 96 юни 2017