СТИХОВЕ

Александър Миланов

——————————

ЕПИТАФИИ

——————————

БОНСКИ ДЪРЖАВНИК

Чу, че трябва да захвърли топа,
че светът ще си почива в мир.
Мигновено хвърли топа
и сега почива в мир.

БОНСКИ ГЕНЕРАЛ

При Хитлер сееше земята с кръстове.
Гърдите му окичи Конрад с кръстове.
Но в кръста върху рохкавата пръст
той няма пръст.

ИЗВОД

Какво да правиш, братко? Време.
Пост по-висок да се достигне
един е нужен да те вдигне,
а друг да те поеме.

1965


ЕЛЕГИЯ ЗА ПЕШКА

Върху таблото - фигура нищожна.
Съдбата й - направо невъзможна.
Съдба на пешка
във шахматната държава -
тъй тежка,
че на описание не се поддава.
Затворили са целия й свят
в един квадрат.
И трябва само да настъпва. Докато загине.
Изключват правилата отстъпление.
Напред и все напред по права линия
и нито милиметър отклонение!
Единствено когато поразява
тя има право да се отклонява.
За насърчение и главно за утеха
твърдят мислители призвани,
че уж сама си изковавала успеха,
че можела и фигура да стане.
(Нали във реч, наречена велика,
водител някакъв се произнесъл,
че ужким в раницата на войника
лежи маршалски жезъл.)
Но ако някога - при по-голям късмет -
тя се придвижи малко по-напред,
веднага правят чуждите заслон,
да я пленят, или унищожат,
а своите пък са готови и за кон
да я заменят.

——————————

ОЧЕРК ЗА ТОЛСТОЙ

Известно е, че този граф
направил неочакван гаф.
И да не смеят други графове
да правят като него гафове,
владиците го заклеймили -
за еретик го обявили.
(Това във всяко отношение
е от съществено значение.)
Но като съчинил цял склад
от книги, тънки и дебели,
отците божии назад
греховните си думи взели.

Изобщо тъй нещата стават:
в началото те заклеймяват,
за еретик те обявяват,
а после псалмопенно те прославят,
с портрета ти стените украсяват,
за пример на потомството те дават,
дори ти се прекланят най-горещо
и те представят за герой.
… Трябва само да станеш нещо
като Толстой.