ЗА ВЕЧНА ДРУЖБА ТУКА НА ЗЕМЯТА…

Николай Глазков

превод: Димо Боляров

***
За вечна дружба тука на земята
на клетвите пиянски знам цената -
те страдат от единствен недостатък,
че техният живот е твърде кратък.
Пияните се искрено кълнат,
че вечен ще е дружният им път.
Дружили биха векове сърдечно,
ала не може да се пие вечно!