СВЕЩТА

Васил Аврамов

„Свеча горела на столе.
Свеча горела.”
Борис Пастернак

Куц стол. На масата - тетрадка.
Задраскан три пъти куплет.
Изобщо, казано накратко,
не ми върви като поет.
А вечерта си е лирическа
със малка разлика все пак -
гори ми лампа електрическа
вместо свещта на Пастернак.
Ех, рекох си, пишман поете,
не е до външни светила.
В сърцето нещо да засвети
е нужно с твоя светлина.
Но в тази интернетна гмеж
изглежда аз съвсем не пасвам.
А нейде в Рус оная свещ
все тъй гори и не угасва…