ХАРЕСВАМ ПИЕСАТА…

Михаил Лвовски

превод: Димо Боляров

- Харесвам пиесата! -
рече редакторът, -
но ако някой не я разбере?
Глупакът е твърде съществен фактор
и може за нещо да се заяде.
Аз мисля, ще бъде далеч по-добре,
ако предварително ние със тебе
творбата прегледаме пак,
така да се каже, да я прочетеме
с очите на някой глупак! -
И ето, редакторът умен
постави
на всяка страница
глупав въпрос,
и авторът умен поправки направи,
покорно над листа надвесил нос.
Дойде премиерата
с пъстри афиши.
Бе авторът наш съкрушен,
че комай
избягаха умните зрители
всички
и само глупакът остана докрай!