ВЕРЕН ПРИЗНАК

Сергей Смирнов

превод: Димо Боляров

ВЕРЕН ПРИЗНАК

- Дори не мога да го изрека -
каза врабецът крайно удивен.

- Самият пуяк… стисна ми ръка!
… Изглежда, че ще бъда понижен!

——————————

ИГРАЧ В ЦАЙТНОТ

Напълно си ми ти познат
и твоята природа.
Минаваше
тук за играч
- особена порода.
Заключен и усамотен,
със помисли прикрити
заплитал беше ден след ден
ти мрежи от интриги.
И със замах
на силен цар,
с презрителна насмешка
ти ловко с пешките игра -
нали затуй са пешки!
А те се движеха…
Така
днес имат друга роля,
изпусна твоята ръка
всевластната контрола.
Царица силна се роди
от всяка пешка малка,
не можеш ги превърна ти
отново в пешки жалки!
Макар през злоба и тъга,
ти трябва да запомниш,
че други майстори сега
дошли са,
по-достойни!
Те тактиката ти сами
са в патила разбрали…
Напразно търсиш ти реми
във нощния анализ.
Днес логиката по-добра
победата ще вземе…
Ти в тази шахматна игра
пресрочи твойто време!