ПИСМО ОТ ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ

Писмо от Любомир Владикин до Луиджи Салвини

София, 28 декември 1936 г.

Скъпий приятелю Салвини!
Много ме зарадва вашата картичка от 14 т. м., от приказния Неапол. Най-много се радвам, че вече сте здрав; но не бива да се преуморявате!
Направих справка в канцеларията на Университета и вече вярвам да сте получили официално съобщение за книгите, които се отпускат безплатно на Института и лично на вас. Книгите ще ви се изпратят чрез легацията ви в София - за тая цел поискайте от проф. Марказан да влезе във връзка с подсекретаря на Университета г. Михайлов, с когото аз вече съм говорил.
„Кръгът на българските писатели-италианисти” замислям да превърна в една по-широка „Итало-българска културна взаимност”, която да застъпи всички области на изкуството, науката и стопанството. Не се съмнявам, че нашите приятели в Италия ще запознават италианското общество с културата на българския народ. Сега приготовляваме една вечер в чест на Респиги.
За пиранделовото утро вече знаете. Днес ви пращам един брой от „Слово” с рецензия за него.
Питате ме дали се интересувам от някои италиански книги? Интересува ме всичко що се отнася до новото държавно устройство на Италия, за да попълвам лекциите си и да следя развитието на режима. Обаче не зная върху какви издания можете да разполагате, дали само държавните за пропаганда, или и от частни издателства.
Пожелавам ви за новата година здраве и добри успехи, а и весело прекарване на празниците.
Ваш: Л. Владикин