ТВОЙ ОБРАЗ ПРИДОБИВА…

Иван Коларов

***
Твой образ придобива моето безсъние,
съня ми населява твоята душа.
И натежал от щедрост, тръгвам на разсъмване
загрижения делник сам да утеша.


***
Вълнение, бъди благословено,
че ти отключи мойта същина:
откривам необятната вселена
в единствения образ на жена!


ХИПОТЕЗА ЗА ЧАКЪЛА

Всички камъни при свойто раждане
са ръбати,
ъгловати,
и зъбати.
Непознали болка от изглаждане,
те на свойто място си тежат.

И такива биха си останали до края.
(Чест ти прави,
ако тая болка си утраял!)

Но стихията е безпощадна -
струпва им беди и изненади:
град от висините бие щатно,
вихъра с внезапен вой напада,
замразяването къса цели късове,
а пороят в тинята ги свлича…
Преломени,
плахи,
разпокъсани -
всички на близнаци заприличват:
посивели,
закръглени,
леки.

Щом изгубят своя вид начален,
стават най-удобни за пътеки.