„ГРЯХ”

Нели Доспевска

„Грях” - битова драма от Ангел Даскалов

Безспорно, тук има много драматизъм: млад момък и хубава девойка се влюбват, без да подозират греха, който тежи върху им, без да знаят, че са деца на един и същ баща.

Но природните закони действат.

Двамата млади, вече съпрузи, охладняват един към друг, за да се даде място на нова любов, която се разгаря между невестата и девера й, и която води до трагичния край на драмата.

Произведението е твърде сполучливо. Образите са правдиви психологически и много добре очертани, действието неминуемо води до фаталната развръзка.

Обаче се чувства, че подобна драма малко мъчно се свързва с типичния наш селски бит.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 10, бр. 387, 23.03.1938 г.