Христо Капитанов

Христо Петров Капитанов (Христо П. Капитанов; Хр. П. Капитанов), български писател, журналист, юрист, историк, общественик, е роден на 06./28.01.1903 г. в град Добрич. Учи във Варна и право в Букурещ. Един от най-изявените добруджански журналисти през първата половина на 20 век, поет, прозаик, публицист, литературен изследовател. Автор на няколко стихосбирки и множество публикации на стихове и статии във всички вестници и списания, излизали в Добрич в началото на 20 век. Основател и редактор на списание „Факел” (първото списание на български език в Добрич, 1923-1924), редактор и съредактор на в. „Куриер”. Сътрудничи на в. „Добруджански глас”, „Литературен глас”, „Днес”, „Вечер”, сп. „Селска народна библиотека” и много други. Главен редактор на месечното списание за литература, политика и култура „Добруджански преглед” (февруари - декември 1929), на вестник „Ново единство” (12 март - 6 януари 1935), орган на Българската миноритарна партия. Секретар на Българската миноритарна партия. Основател на Българския народен университет в Добрич. В годините на румънската окупация на Добруджа оказва значителна помощ на българското население като юрист с многобройните си статии на правна тематика. Печата стихове и литературни статии за съвременната румънска литература на страниците на сп. „Поле”, понякога под псевдонима Х. Добруджанов. Член на СБП. Изключен от СБП на 14.11.1944 г. Автор на 12 книги, сред които: „Стихосбирка” (1925), „Панайот Станчов Черна - живот и творчество” (1936), „Българските писатели за македонската свобода” (1942) и др. Умира на 01.12.1971 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ВАЗОВ И ДОБРУДЖА/ брой 91 януари 2017

П. ЧЕРНА - РУМЪНСКИЯТ НАРОДЕН ПОЕТ Е ВСЪЩНОСТ БЪЛГАРИН!/ брой 102 януари 2018

МОЯТ СЪУЧЕНИК ВИЧО ИВАНОВ/ брой 103 февруари 2018