НА СУТРИНТА…

Ибн Джах

превод: Инна Учкунова

***
На сутринта, когато те тръгнаха
и си казахме сбогом,
ме преизпълни тъга
от липсата, която предстоеше.

В паланкините,
върху гърбиците на камилите,
видях лицата им, красиви като луни,
иззад воалите, везани със злато.

А под воалите им
бавно,
като дебнещи скорпиони,
сълзи се стичаха
по страните им, ухаещи на рози.

Такива скорпиони
не нараняват страните на девойките -
те пазят отровата си
за сърцето на тъжния влюбен.