ПОДВЪРЗАЧОВ

Борис Руменов

откъс от статията „Малко известни неща за скъпите покойници”

Позвързачов беше писал за себе си, че редакторът на „Смях” може да умре от меланхолия.

И колко Подвързачов се чувствуваше вестникар, показват неговите хумористични репортажи, някои от които тук ще дам, толкоз повече, че искам да посоча и неговите малко известни интересни стихове, в които описва тогавашните събития.

В края на 1914 г. той дава следния „репортаж”:

- Във Сърбия, ужка дивата,
Австрия до де напредна?
- Пак е там къде заседна,
но ще почне офанзивата -
този път, за да сполучи.
Тъй поне „Камбана” учи.

- А с Андреев Леонида
във какви сте отношения?
- Стана дяволско смешение:
всяка мравка, всяка гнида
ултиматум ми изпрати -
зле горкият си изпати.

- От Народното събрание
със какво ще се похвалите?
Там какви са новините?
- Повишиха се цените,
(както впрочем и във халите)
трийсет лева заседание.

- А Генадиев ще стане ли
пак министър на край време?
- Ах, отдавна са го канили,
но не искал да приеме.
- Политиката каква е?
- Радославов сам не знае.

До тук Подвързачов се подписва с „Некий Нагел” - името на героя в Кнут Хамсуновите „Мистерии”. А на Новата година (1915) псевдонимът му е Гамлет принц Датски и, ако се не лъжа, така той тогава се подписа за пръв път. Заговаря се за мобилизация, повдига се пак въпроса за Солун, за Серес и дори за Самотраки и стихотворната му злободневка е:

СУРОВАКИ

Суроваки, суроваки,
пак заминал Николаки,
де се блъска той горкия?
Кашкавал ли ще ореноси
контрабанда за Туркия
или пък се е зареял
някъде да си изпроси
пак министерски портфейл,
та макар и в Самотраки?
Суроваки, суроваки!
Врем ли е за атаки?
Нека ходи Николаки,
знай той где зимуват раки.
Замлъкнете, злоезични,
с тежки думи неприлични,
зер най-после наш челяк е.
Месец-два той тука пак е.
Суроваки, суроваки,
гърби яки - древни траки -
аки-паки, празни баки -
Солун, Серес, Самотраки…

——————————

в. „Вестник на вестниците”, бр.98, 2.01.1938 г.