МИР

Александър Геров

А ако бъде мир и цялата земя,
потресена от кървите, най-после си отдъхне,
тогава ние, младите, ще бъдем най-щастливи,
защото с наште сили иззидахме прекрасно бъдеще.

Животът ще намери своя верен път!…
Ще се стопят в гърдите ни безсмислените ужаси
и нашите усмивки пак ще разцъфтят,
и ще се радваме, и ще се веселим до лудост.

А някой ден ние ще разгърнем картите.
Замислени, със пръст по тях ще сочим
местата, дето някога стърчаха страшни граници
и кървави реки клокочеха.

Около нас ще грее действителността.
Тържествено ще бъде по земята,
свободно, без жестокости и нищета -
и аз ще имам милиони братя.

——————————

сп. „Златорог”, г. 21, кн. 5, 1940 г.