РОЖДЕСТВЕНСКО ДЪРВО

Ернст Мориц Арнт

превод: Красимира Василева

Ти ли светиш тук, елха прекрасна,
златен сън от детството ми ясно?
Ти ли си, мечтан небесен знак
за победата над варварския мрак?
Ти ли, прелестен копнеж за святост
се завръщаш днеска на земята ?

В тази нощ пристига младенеца,
свиден дар, изпратен от Твореца.
Звездно чудо - в малкото дете
Божията светлина сега расте.
Ангели запяват с мощен глас
и изпращат тържеството си до нас.

И зорницата изгрява във разкош
с трепета на тази чудна нощ.
Светлината Божия към нас се свежда
и изпълва световете със надежда.
Тя блести, прозвънва и теши
милионите измъчени души.

Вслушай се, сърце миролюбиво,
светлото дърво как ти разкрива
Бог Исус и неговата благост
и голямата вселенска радост.
Бог велик, Който над всички бди,
на земята като твой брат се роди.

Вслушай се, сърце благочестиво,
светлото дърво как ти разкрива,
че от изгрева на този хубав ден
ти завинаги ще бъдеш озарен.
И животът ти, добър и ясен, чист
ще достигне слънчевата вис.