ТВОРЧЕСКАТА МОЩ НА БЪЛГАРИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Фани Попова-Мутафова

отговор на анкета

Българският народ, още с основаването на нашето царство, е дал за културата на човечеството и славянството изобщо, такива неща, че те могат да го издигнат като един от първите културни водачи на миналото - и то специално за нашите краища.

Напр., българинът е дал азбуката на славянството. У нас се оформи учението на поп Богомил, от което се роди по-късно - както се смята - реформацията. У нас за пръв път, в мрачината на средните векове, се е родил и един Ренесанс на духа, който е запалил и Запада.

И аз смятам, че ако България не беше паднала под турско робство, сигурно щеше да се мери с постиженията на големите европейски страни. Особено, началото на Ренесанса може да се намери във фреските на Боянската черква.

През тия 500 години духовен сън, ние сме събирали енергия, която тепърва ще се разрасне в големи и ценни постижения. А както виждате, за 50 години, ние имаме и литература, и живопис, и скулптура, и архитектура, които са едни от първите на Балканския полуостров и се мерят дори с европейските страни.


в. „Вестник на вестниците”, бр. 90-91, 24 май 1937 г.