КОГАТО…

Иван Вазов

Когато те изпълнят зли съмнения
и мрачна скръб душа ти затъмни,
или те тровят горки съжаления
за наште светли дни
спомни.

Когато черни вихри люшкат ти сърцето,
реват, бучат кат яростни вълни
и облаци смрачават ти небето
за наште светли дни
спомни.

Кога зли спомени - отрова зла, те хапят
и твойта гордост злобата рани
и твоите сълзи безмълвно капят
за наште светли дни
спомни.

Кога в тъга страдайш - а страдам и ази -
на миналото наше погледни!
Не искай ти смъртта и кат мен тогази
за наште светли дни
спомни.

14.02.1921