ИЗ „ЗАЛА НА СМЕХА” (1994) – 2

Константин Коняров

ТЪКМО ПАПАГАЛ ЗА МЕН…

Продавач на папагали
ми предложи папагал.
Персонално стоката си хвали:
- Този ще настръхне цял,
щом удариш по бюрото със юмрук.
И ще кресне:
- Марш оттук!
Аз възкликнах:
- Феномен!
Тъкмо папгал за мен…


АТЕСТАТ ЗА ЛЪВ

Не знам дали по кръв
тоз лъв е цар и лъв…
Аз виждам само пози дръзки -
не го признавам за такъв…
Не ще и дума - той е станал лъв
чрез връзки.


ЗА ЕДИН КОН

С мойто мнение за коня
аз голяма цел не гоня.
Ний сме хора скромни…
Ала все пак трябва да се помни
като алинея от закон:
има и троянски кон.