ЕСЕН

Васил Павурджиев

ЕСЕН

Есен, есен - колко мъка
пръскат твоите очи, -
безнадеждната разлъка
колко огнено горчи!…

В друм безкраен - колко плахи
пътници целуна ти: -
а скръбта по родни стряхи
как болезнено гнети!

Колко тъжна, морна сянка
въз челото ми сложи -
припомни ми на вакханка
безначалните лъжи!

И притворил ледни клепки,
аз привиждам хубав сън: -
вред безгрижна пролет трепка
и цветя разцъфват вън!…

——————————

сп. „Маскарад”, г. 1, бр. 4, 10 декември 1922 г.


КРАЙ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

Тук някакъв вълшебник е дошел,
събрал е всички хубости небесни,
и цял те е във приказки изплел,
покоя ти - залял е само с песни!

Така е тиха бистрата ти шир -
едва се милват по брега вълните:
тук богове са спирали на пир
и ти си им оглеждало очите.

Затуй са сини твоите води -
там небесата дали са цвета си,
затуй по тебе слънчев път бразди
и слънчев дъжд от висините ръси.

Галичица с оснежено чело
над тебе бди, в теб сянката си къпи -
под нейното гранитено крило
до днес ти спастри много сенки скъпи.

Мълчат руините по твоя бряг -
на миналото спомена стаили,
и негли чакат да се върнат пак
забравени велможи и боили…

Край мен звънят юзди и стремена
и отминават конници нестройни
и сякаш малки бели знамена
над тях прелитат птици неспокойни…

Далеч белее древен манастир,
потънал цял в легенди и във шума,
и пак звъни свободна и нашир
свещената камбана на Наума.

Тук някога един народ се спря
и, уморен от кърви и от битви,
с кандилото ти Охрид те огря
и ти зашепна първите молитви!…

——————————

в. „Вестник на вестниците”, бр. 142-143, 6.04.1943 г.