ИСКАШ ЛИ ДА БЪДЕШ МЪЖ…

Фируза Мамедли

превод: Георги Ангелов

***
Искаш ли да бъдеш
вкъщи мъж?
Първо -
в речта бъди мъж.
Още -
в борбата бъди мъж.
После -
в търпението бъди мъж.


***
Нищо не ме тегли така,
както морската дълбина,
макар че нямам роднини
сред рибите.
А може би самата аз
била съм риба някога…