БАСНИ

Банчо Банов

МАГАРЕТО ПРЕДУПРЕЖДАВА…

„Бодилите са най-полезната храна!” -
разчу се вред из двора, ала ето на -
Овцата каза: „Не! Не искам да ги ям!”
Отиде Песът сам
да й говори, да я убеждава,
ала Овцата: „Не и не!” Тогава
Магарето предложи: „Ще се срещна с нея,
да убеждавам - аз умея!…”
Овцата (същата оназ)
изтича към плета и там със всички сили
захрупа острите бодили.
Магарето се върна със изпъчени гърди.
„Как тъй? -
попитаха го. -
С доводи какви я убеди?”
„Със доводи ли? - дългоухото извика. -
Не, с няколко ритника…”


ПЕТЕЛ И ЯРКА

Един петел - не още много стар,
наперен, важен господар
на разни червейчета и трохи по двора,
подгони (както става и сред хора)
най-младата и най-красива ярка.
Нахален беше той без мярка,
търча след нея час, и два, и три,
но - случва се, защо да крия,
това и с младите дори -
да я настигне не можа, горкия…
И вие мислите, че гребена му клюмна? -
О, не! Петелът бе особа хитра, умна,
със опитност в кокошите дела…
Той просто спря, в градинската леха
намери едра, хубава троха,
със човката я дигна, плесна със крила
и - даже не изкукурига,
видя: към него ярката сама пристига…

Ох, още са добре и в наши дни петлите!…
Изтънко знаят те цената на трохите!

1965