ГЪЛЪБИТЕ НА МИРА

Йордан Кушев

ГЪЛЪБИТЕ НА МИРА

Гълъбите свикнаха с войната.
Тя им стана близка и позната.

Свикнахме ли със войната всички,
че кълве ни тя - като трохички?…

2003 г.


НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ

На Цвятко Дечев

От този хълм България се вижда,
тъй както линиите в наша длан.
На север - Дунав опнал свойта нишка,
на юг е Хем - като крило прострян.

Към Хълма води свята нам пътека.
България със него мери ръст.
Царували царете ни два века,
Евтимий служил - с благослов и кръст.

От този хълм България се вижда,
от този хълм България зове…
Нашественици винаги прииждат -
дали сме нейни бранни синове?

1995 г.


ДОКОГА?

Животът ни притиска с грубите си длани
и ръфа той - хапливо псе - душите изтерзани.

Живеем вече само с хапки - като нафора.
Воюваме днес ние с образ и метафора.

На Вие ли ще бъдем вечно със живота?
Не ще ли се захванем с корена на злото?

2005 г.