ОБЯСНЕНИЕ

Румен Стоянов

Обичам те с любов,
обичам те със мъка,
обичам те с възхита,
обичам те със недоволство,
обичам те с надежда,
обичам те със отчаяние,
обичам те по много начини:
синовно, бащински,
почти до унижение, с достойнство,
но винаги обречено,
но никога със заслепение,
но никога достатъчно.
Родино.