„ВИЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ТОЗИ КРАЙ…” – РАЗКАЗИ ОТ В. ТИМЧЕВА

Недялко Месечков

Името Вестала Тимчева се явява за първи път в литературата с книгата си разкази „Вие знаете ли този край…” Литературният й дебют идва да подскаже, че авторката не е лишена от белетристичен дар.

Нейните разкази са картини, наситени с багри, които разкриват провинциалните нрави, радостите и скърбите на простите души в Македония.

Разказите възкръсват едно минало на Скопие под турско иго.

Дадени са просто, без литературна спекулация и натруфеност, на места пропити с хумор, който влива освежителност в творбите й. Авторката нарочно е спазила диалекта в репликите, за да даде по-голяма колоритност на работите си.

Вестала Тимчева умее да разказва: едно добро указание за по-нататъшния развой на авторката.

Разказите й са написани просто, героите са добре очертани и сполучливо типизирани и всеки къс е едно завършено табло…

„Мъртва събота”, „Железница”, „Сгляда”, „Чейлите-сталфети на Русинка”, „Свекърва” са живо написани разкази, с правда и белетристичния дар и вярната наблюдателност на авторката.


в. „Литературен глас”, г. 10, 25.05.1938 г.