Вестала Тимчева

Вестала Тимчева е българска писателка. Родена в Скопие. Авторка на книгите с разкази „Вие знаете ли този край…” (1 изд. - 1938; 2 издание - 1942), „На портата” (12 разказа, 1941) и др. Членувала в Клуба на жените писателки.


Публикации:


Проза:

САКОТО ЯНАКЛИЯ/ брой 88 октомври 2016


Критика за Вестала Тимчева:

„ВИЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ТОЗИ КРАЙ…” - РАЗКАЗИ ОТ В. ТИМЧЕВА/ автор: Недялко Месечков/ брой 88 октомври 2016