ПИСМА НА ИВАН ВАЗОВ ДО ЕВГЕНИЯ МАРС

Писма на Иван Вазов до Евгения Марс

Драга Евгения Марс,
Появи се у мене неотразимо желание да дойда да пия едно кафе у вас тази сутрин по 9 1/2 часа и да подишам поезията на вашия будоар и очарователното общество.
Не ми отказвайте това велико щастие, драга ученичке.
Привет и поклон
И. Вазов

———————

Виждам, че си добре в царството си, че се радваш на предаността на поданиците си, на безметежното щастие. Моята царица напълно заслужава това и аз се радвам. Възторгът ти от Борисовата градина и от величието на Витоша, моята стара любовница, както ти я наричаш, ми е обясним, както и очарованието ти от нашата столица. Да, и аз не давам никаква Швейцария за тях…

———————
…Много са ми мили писмата ти, които пак препрочитам. Там трепти същата оная душа на Женичка, благоухае същия аромат на преноса на чувствата, каквито съм привикнал да изпитвам и ценя в беседите с моята неизменна приятелка. Твоите писма прогониха самотата около мен, аз се чувствам пак в една атмосфера от живот и твоя образ още по-жив населява чуждата за мене, макар и прекрасна и божествено величава природа…
Приятелството с едно драголюбно същество е едно висше благодеяние за поета…