Квинт Хораций Флак

Квинт Хораций Флак (Quintus Horatius Flaccus), Хораций, велик древноримски поет, е роден на 08.12.65 г. пр.н.е. във Венусия, Апулия, Южна Италия, в семейството на освободен роб - впоследствие земевладелец. Възпитан в строг морал. Завършва философия и поетика в училища в Рим и Атина, където става репубиканец. Привърженик на Брут, военен трибун във войската му, участва в битката срещу Октавиан при Филипи, Македония (42 г. пр. н. е.). След поражението на републиканците се връща в Рим и разбира, че имотите на баща му са конфискувани, а самият той е починал. Прехранва се в Рим с държавна работа като квесторски писар. През 38 г. пр. н. е. поетът Вергилий го въвежда в интелектуалния кръг на Гай Меценат, покровител на поетите и приятел на Октавиан Август - чрез Меценат поетът е обезпечен с малко имение, най-вероятно край Личенца, в Сабинските планини, което му дава възможност да бъде освободен от финансови затруднения до края на живота си. Автора на сборниците „Sermones” („Сатири” или „Беседи”, „Разговори”, 35-30 г. пр. н. е.), „Еpodi” („Припеви”, 30 г. пр. н. е.), „Carminum” („Песни”, „Оди”, 23 г. пр. н. е.), „Химн на столетието” („Carmen saeculare”, 17 г. пр. н. е.), „Epistularum” („Писма”, „Послания”, в 3 книги, 20-14 г. пр. н. е) включващ „Поетическо изкуство” („Ars poetica”, 18 г. пр. н. е.). Виден представител на „златния век” на римската литература. Умира на 27.11.8 г. пр.н.е. в Рим. Погребан е на Есквилинския хълм, близо до гроба на Меценат. След смъртта му „Одите” са включени в римските учебници, те повлияват на раннохристиянските автори Амбразий, Пруденций, Паулиний. През Средновековието се четат повече неговите „Сатири” и „Послания”. Творчеството му оказва голямо влияние на европейската литература от Ренесанса до ХІХ век.


Публикации:


Поезия:

ПАМЕТНИК/ превод: Крум Димитров/ брой 85 юни 2016

ПЕСЕН НА СТОЛЕТИЕТО/ превод от латински: Крум Димитров/ брой 90 декември 2016


За Квинт Хораций Флак:

ХОРАЦИЙ/ автор: Виктор Ерьомин/ брой 85 юни 2016