Атанас Маринов

Атанас Маринов Атанасов, български писател и журналист, е роден на 5 юли 1929 г. в село Дойренци, Ловешко. Завършва руска филология в Софийския университет „Климент Охридски”, после работи като учител в Шумен, Угърчин и Ловеч. През 1958 г. постъпва в окръжния вестник „Заря на комунизма”, а през 1988 става главен редактор на новосъздадения областен „Народен глас”. Близо 30 години е главен редактор на тези два вестника, като трайно свързва името си с изграждането на журналистическата колегия. След пенсионирането си се оттегля в родното си село и се отдава на литературна дейност. Автор е на романите „Волностите на Шаламанката” (1995), „Пластове и напластявания”, „Разминаване” (2009), „Върлакови” (роман в 2 части, 2013), „Дворът” (роман, 2015), комедията „Жар-жаровица”, сборника „Земни разкази” (2000), повестта „Смълчаното воскресе” (2003), „Засипани следи”, книгата с етюди и скици “Моето седмо небе” (2004). Активен участник в местния клуб за културни интереси „Димитър Аджарски”, издава и вестник „Дойренски вестоносец”.


Публикации:


Критика:

АНАЛИЗ В ПИСМОВЕН СТИЛ/ брой 92 февруари 2017


Критика за Атанас Маринов:

СЕЛСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ И ГРАДСКИ ВИНИ НА АНАЛИТИЧНАТА ВЕЗНА НА ТВОРЕЦА/ автор: Банко П. Банков/ брой 84 май 2016