ЯВОРОВ В ЧИРПАН

Христо Недялков

откъс

От 1901 до 1914 г. Яворов е посетил родния си град само няколко пъти.

Разказват чирпанлии, че когато поетът за първи път посетил града, след толкова годишно престояване в София и Париж, някои среди в града го посрещнали с присмех. По това време Яворов е носил висока мека шапка и бяла колосана яка.

Родният му град още не го признавал за поет.

За неговите роднини, приятели и съграждани той, Яворов, не е бил големият лирик, а Пейчо, Тотевото момче.

Това настроение продължило и по-късно.

Нещо повече дори - след смъртта на Яворов (1914 г.) в гр. Чирпан не е бил издаден нито един некролог. От тук става ясно, че поетът не е бил добре оценен.

Сбъднала се библейската мъдрост - никой пророк не е бил признат в родното си място.

Едвам по-късно всички разбрали грешката си.

Днес гр. Чирпан се гордее с името на Яворов.


в. „Литературен глас”, г. 12, 15.11.1939 г.