Христо Недялков

Христо Недялков Христов, български писател, литературен критик, редактор, педагог, преводач, е роден на 11 март 1912 г. в София в работническо семейство. Завършва гимназия в родния си град (1930) и славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1935). Гимназиален учител в Ямбол (1935-1938), Чирпан (1938-1940) и Пловдив (1940-1944). Редактира вестници и списания: в. „Подем” (Ямбол), в. „Развитие” и сп. „Багри” (Чирпан), сп. „Гребец” (Стара Загора) и др. Сътрудничи на сп. „Българска мисъл”, „Философски преглед”, „Родна реч”, „Училищен преглед”, „Читалище”, на в. „Литературен глас”, „Светлоструй”, „Утро”, „Заря” и др. След 09.09.1944 г. печата в централни литературни издания и всекидневници. Редактор е в издателство „Народна култура” (1945-1951), преподавател в Държавния библиотечен институт (1951-1966). Автор на книги с разкази, на сборници със статии и изследвания, посветени на старата и новата българска литература, на европейските и славянски литератури. Превежда редица художествени произведения, главно от руски език. Съчинения: „Разкази” (1937), „Творческият път на българския учител” (1938), „П. К. Яворов - нови приноси към живота и творчеството на поета” (1939), „Европейска и славянска литература” (1940), „Български пътеписи” (1941), „Пътеписите на П. Р. Славейков” (1942), „П. К. Яворов. Произход - живот - творчество” (1943), „Поезия - религия” (1943), „Стара българска литература” (1946), „Българска литература” (1958, 1960, 1963). Умира на 24 април 1978 г. в София.


Публикации:


Проза:

ЯВОРОВ В ЧИРПАН/ брой 83 април 2016