ОБИЧАМ АЗ ПРОСТОРА В ПЛАНИНАТА…

Николай Самойлов

превод: Георги Ангелов

ОБИЧАМ АЗ ПРОСТОРА В ПЛАНИНАТА…

Обичам аз простора в планината,
душа и тяло там са във покой.
Там разговор започвайки с приятел,
ти твърдо знаеш, че те чува той.

—————————–

ГОРЕШЕ ТРОЯ, ВРЕДОМ ЗАКОЛЕНИЕ…

Гореше Троя, вредом заколение,
Троянският кон гори на площада.
Оттогава е измамата узаконена,
конят и други страни съкруши без пощада.

—————————–

НЕ Е ВОИН ДУХОМ БЕДНИЯТ…

Не е воин духом бедният,
богохулникът не е пророк,
не е драка мъж победен,
от глупак - какъв урок?
Знаем всичко - честно слово,
но каква ти полза, брат,
щом избираме отново
пак крадци за нов мандат.

—————————–

РЕЧ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ

В небето съм избран от Бога,
дано народът разбере,
че Бог ще го накаже строго,
не ме ли утре избере.

—————————–

СТРАХЛИВЦИ БЕЗ ЧЕСТ И КРАДЛИВИ БЕЗВЕРНИЦИ…

Страхливци без чест и крадливи безверници
правят в Русия сега кариера.
Грабят, Русия е много богата,
знаят, че няма да има разплата.
Всичко отвъд океана им е,
в Русия варягите стават князе.

—————————–

ВСЕ ПО-ЧЕСТО МИСЛЯ ЗА СМЪРТТА

Все по-често мисля за смъртта
и къде ли после ще се рея…
Убеден съм вече в мисълта:
в богатство няма щастие да намеря.

—————————–

ИЗТЪКАН Е ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ …

Изтъкан е от противоречия
светът, но свикнах с тази си съдба!
Едни са думи залп картечен,
по-лоши други - нож в гърба.


ЛЮБЛЮ СВОБОДУ, ГОРЬІ И ПРОСТОР

Люблю свободу, горы и простор,
Там и душа и тело вольно дышат,
Там, начиная с другом разговор,
Ты твёрдо знаешь, что тебя он слышит.

—————————–

ГОРЕЛА ТРОЯ, УМИРАЛИ ВОИНЬІ

Горела Троя, умирали воины,
Троянский конь на площади пылал.
С тех пор обман и подлость узаконены,
Троянский конь и страны сокрушал

—————————–

НИЩИЙ ДУХА НЕ ВОЯКА

Нищий духом не вояка,
Богохульник не пророк,
Богатырь не забияка,
От глупца не жди урок.
Все мы твёрдо это знаем,
Но какой от истин прок,
Если снова выбираем
Тех, кто врал, на новый срок.

—————————–

РЕЧЬ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЬІ

На небесах я избран Богом,
Надеюсь, и народ поймёт,
Что Бог его накажет строго,
Если меня не изберёт.

—————————–

ТРУСЬІ БЕЗ ЧЕСТИ И ВОРЬІ БЕЗ ВЕРЬІ

Трусы без чести и воры без веры
Делают нынче в России карьеру.
Грабят, воруют - Россия богата,
Знают, никто не потребует платы.
У них всё за морем - родня и друзья,
Варяги в России выходят в князья.

—————————–

Я ВСЕ ЧАЩЕ ДУМАЮ О СМЕРТИ

Я всё чаще, думаю о смерти,
Что оставлю и к чему приду,
Убеждаюсь, искренне поверьте,
Что в богатстве счастья не найду.

—————————–

МИР СОТКАН ИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Мир соткан из противоречий,
Я к этой истине привык,
Иные речи - залп картечи,
Другие хуже - в спину штык.