АФОРИЗМИ

Владимир Голобородко

превод: Валентин Димитров

Говори истината в лицето, но от разстояние.

Ако имаш съвест, и сто способа за забогатяване няма да ти помогнат.

Не мъчи другите със своите успехи.

Не нарушавай равновесието в природата: унищожавай я равномерно.

Никога книгите не са излъчвали толкова светлина, колкото в огньовете на инквизицията.

Произтича постепенно премахване на границите между физическото и умственото безделие.

Слабата сатира е клевета на действителността.

Клеветникът е непоносим, ако говори истината.

Всекидневната лъжа губи своята празничност.

Кривите огледала правят мурите нормални.

Който се бои от своя командир, не му е страшен никакъв враг.

Колкото повече се грижим за животните, толкова те са по-вкусни.

Добрият педагог е този, който превъзпитава само лошите.

Грехът е грижа за настоящето, покаянието - за бъдещето.

Битието определя всичко, ако няма съзнание.

Не чети вървейки, ще се сблъскаш с живота.

Само в колектива нищожеството добива сила.

Не затягай възлите на дружбата.

Страх - повишено чувство за отговорност.

Съвременен матриархат - управляват не жените, а съпругите.

Прогрес: отначало обикновен стол, после - електрически.

Афоризъм - добре редактиран роман.

Принципна критика от всички страни - това са вече нападки.

При добри средства цели не са нужни.

На добрия му се качват на главата, за да не си вири носа.

Педагогика - наука за хвърляне на бисери пред прасетата.

Когато злото се бори със зло, обикновено едното наричат добро.

Платон ми е приятел, а истината е относителна.

Всеобщото признание значи, че и глупаците са те признали.

Спри, прогрес! Ти си прекрасен!

Ако действителността разсмива, хумористите стават летописци.

Истините не се променят, променят се доказателствата.

Когато няма нищо свято, то и човекът може да стане Бог.

На историческите завои фланговете се сменят.

За свобода може да се бориш там, където я има.

Писателят става велик, когато от него започват да печелят.

И в културното огнище може да изгориш.

Егоизмът не позволява да се грижиш за себе си разумно.

Раздвояват се, за да не ги хванат.

Ние сме атеисти по отношение на чуждите богове.

Критиката в семейството прави съпрузите по-добри, а брака - по-лош.

На хората може да се говори за техните недостатъци, които те не скриват.

Добре се смее този, който се смее по собствено желание.