АФОРИЗМИ

Максим Нечипоренко

превод: Валентин Димитров

Само нашият народ свързва с края на света неизброими надежди.

Там, където няма право на грешка, грешката става право.

Артистът, който умира на сцената, живее вечно.

А къде е обратната страна на едностранчивите?

Животът така го одялка, че стана кръгъл глупак.

Всяка работа има своето лобно място.

Оловото на куршумите придава тежест на думите.

Научна степен - глупак на квадрат.

В плаващия курс на валутите потъва цивилизацията.

Който знае, че нищо не знае, постъпва както си знае.

Подражателите правят личността неповторима.

За да блеснеш с интелект, трябва да отразиш много глупости.

Ако искаш да бъдеш себе си, забрави кой си!

Праволинейните винаги са на огневата линия.

Не мълчи твърде дълго! Не се повтаряй!

Бръчки - неизгладими впечатления от живота.

Чиновниците не са толкова надарени, колкото ги даряват.

Много ни струва да се задоволяваме с малкото.

Недодяланите постоянно работят над себе си.

Всичко е загубил този, който не намира какво да каже.

Парите нямат значение, както и човек без тях.

Народът е дойна крава за каймака на обществото.

Вчера разбрах, че се състоя от стволови клетки. Я какво съм дърво!

Читателите са роби на литературните негри.

Обявление: „Контрактната армия отдава позиции под аренда.”

Властта удовлетворява своите нужди, ходейки сред народа.

Животът - кратък разговор с вечността.

Всичко, което премълчите през този живот, ще бъде използвано против вас на Страшния съд.

Помни! Ако работиш за трима, другите два гада почиват заради теб.

Той замълча и това бе последната му дума.

Диета - борба със себе си за късче хляб.

Ако парите за вас нямат никакво значение, значи вие сте значителен човек.

Човек с богато въображение не може да бъде беден.

Анатомия на съдбата - постоянно препариране на реалността.

Служейки на идеали, не прислужвай на идиоти.