Всеволод Рождественски

Всеволод Александрович Рождественски (Всеволод Александрович Рождественский), руски поет и преводач, е роден на 29.03. (10.04.) 1895 г. в Царско Село в семейство на преподавател по Закон Божи в Царскоселската гимназия, в която учи три класа и бъдещият поет. Завършва класическата гимназия в Петербург и учи от 1914 г. в историко-филологическия факултет на Петербургския университет (не го завършва поради Първата световна война). Служи в армията от 1916 г. , а от 1918 г. - в редовете на младата Червена армия. После работи, със съдействието на Максим Горки, в издателство „Всемирная литература”. Първият му сборник със стихове е „Гимназические годы” (1914). Членува във втория „Цех на поетите” до 1921 г., с влиянието на акмеизма се характеризират сборниците му „Лето” и „Золотое веретено” (и двата - 1921). После публикува повече от десет поетични сборници (с любовна, пейзажна и патриотична лирика) и двутомник с избрано (1974, 1988). Автор е и на студии („О Марине Цветаевой”, 1923), оперни либрета, песни, стихотворни преводи (Т. Готие, Ж. Мореас, Льоконт де Лил, Соути, Беранже), редица повести за юноши, книги с мемоари „Страницы жизни” (1962) и „Шкатулка памяти” (1972), трудове за Пушкин - „Читая Пушкина” (1966), „В созвездии Пушкина” (1972), есеистика - „Жизнь слова” (1977). Бил е член на редколегиите на списанията „Звезда” и „Нева”. Военен кореспондент по време на Великата отечествена война. Носител на орден „Трудово Червено Знаме”, орден „Червена Звезда”, орден „Отечествена война II степен”, медали. У нас е превеждан от Николай Антонов, Пенчо Симов, Първан Стефанов, Григор Ленков, Любен Любенов, Димитър Василев и др.


Публикации:


Поезия:

РУСКА ПРИРОДА/ превод: Татяна Любенова/ брой 78 ноември 2015

ЯНУАРИ 1943/ превод: Димитър Василев/ брой 84 май 2016

ГРОБЪТ НА БОЕЦА/ превод: Красимир Георгиев/ брой 117 май 2019