МЪЛЧАЛИВО РУЧЕЯТ СЕ ЛЕЕ…

Вардан Хакобян

превод: Георги Ангелов

***

Мълчаливо ручеят се лее
по равния и гладък път.
Песните му
само там се раждат,
където му е трудно да премине,
където камъни
на пътя му застават.

—————————–

***

Молча бежит ручей
по ровной и гладкой дороге.
Песни его
рождаются только там,
где трудно ему пройти,
где камни встают на пути.