ИСКАМ ЖЕРАВ В НЕБЕТО

Семьон Кирсанов

превод: Борис Борисов

***
Ще духне след ден топъл вятър,
жито в нивите ще засвети.
Не ща синигер в ръката,
искам жерав в небето.

—————————–

***

Тези летни дъждове,
тези облаци и вятър -
леко ми е на душата,
сякаш някой ме зове.

В нови пътища вървя,
чака ме далечен пристан
и роса като мъниста
бляска в младата трева.

Сякаш идва друг живот -
като в сън недосънуван
всичко в мене тържествува,
свети ясен небосвод…

Но поспри за миг вървеж -
преходни са на земята
тези облаци и вятър,
тези летни дъждове.

——————————–

ПОД ЕДНО НЕБЕ

Под небе общо, сред света заедно, живях с тебе,
сред лъчи слънчеви денят гря и пръска дъжд дребен,

там трептя въздухът, звезда пада в треви сънни,
там цъфтя цвете и гнезда птици виха в храст трънен.

Под небе общо, сред света заедно, живях с тебе,
от една чаша пихме с теб, сбирахме трохи хлебни…

Оня ден помним - падна мрак, страшно тресна взрив кратък,
издълба ров, разполови цял света на два свята.

Черен нож блесна, раздели хляба ни на две части,
като прах ситна разпиля оня малък миг щастие…

Ето - два ледника стърчат там в тъма полунощна,
а един дом ни бяха те, бяха ни земя обща…

И така може: всеки сам спи на своя къс леден
и на сън вижда - хубав бе нашият живот беден,

там в лъчи слънчеви денят гря и пръска дъжд дребен,
под небе общо, сред света заедно, живях с тебе.

——————————–

АЛАДИН ПРЕД ПЕЩЕРАТА СЪС СЪКРОВИЩАТА

Вратата е глуха, и сляпа - не вижда
че в очите ми светва сълза.

Отвори се, Сезам!
Много те моля - отвори се, Сезам!
Колко ти струва - отвори се, Сезам!
Знаеш ли, аз ще притворя очи,
отвори се леко, Сезам.
На кого казвам „отвори се, Сезам”?
Отвори се или аз сам ще отворя!
Защо ме измъчваш, кажи -
отвори се, Сезам, Сезам!
Много те моля: любезен бъди,
мигар не можеш
да се отвориш, Сезам?
Едно, отвори се, Сезам, две, отвори се, Сезам, три…
Защо правиш с човека така, аз закъснявам,
бързам много, Сезам. Е, Сезам, отвори се!
Аз бързо ще вляза, ти само се отвори
и веднага се затвори, Сезам…

Вратата е глуха, не вижда
че в очите ми свети сълза.

——————————–

СЪН В СЪНЯ

1.
Виках цяла нощ.
Никой не ме чу,
никой не дойде.
И аз умрях.

2.
Аз умрях.
Никой не ме чу,
никой не дойде.
И виках цяла нощ.

3.
- Аз умрях! -
виках цяла нощ.
Никой не ме чу,
никой не дойде…


***
Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.

——————————-
***

Эти летние дожди,
эти радуги и тучи -
мне от них как будто лучше,
будто что-то впереди.

Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах - росы подвески,
вечно свежая трава.

Будто будет жизнь, как та,
где давно уже я не был,
на душе, как в синем небе
после ливня - чистота…

Но опомнись - рассуди,
как непрочны, как летучи
эти радуги и тучи,
эти летние дожди.

——————————-

ПОД ОДНИМ НЕБОМ

Под одним небом на Земном Шаре мы с тобой жили,
где в лучах солнца облака плыли и дожди лили,

где стоял воздух, голубой, горный, в ледяных звездах,
где цвели ветви, где птенцы жили в травяных гнездах.

На Земном Шаре под одним небом мы с тобой были,
и, делясь хлебом, из одной чашки мы с тобой пили.

Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье,
чернотой трещин - жизнь на два мира, мир на две части?

И легла пропасть поперек дома, через стол с хлебом,
разделив стены, что росли рядом, грозовым небом…

Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром,
а они были, да, одним домом, да, Земным Шаром…

Но на двух глыбах тоже жить можно, и живут люди,
лишь во сне помня о Земном Шаре, о былом чуде -

там в лучах солнца облака плыли и дожди лили,
под одним небом, на одном свете мы с тобой жили.

——————————-

АЛАДИН У СОКРОВИЩНИЦЫ

Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.

Откройся, Сезам!
Я тебя очень прошу - откройся, Сезам!
Ну, что тебе стоит,- ну, откройся, Сезам!
Знаешь, я отвернусь,
а ты слегка приоткройся, Сезам.
Это я кому говорю - “откройся, Сезам”?
Откройся или я тебя сам открою!
Ну, что ты меня мучаешь,- ну,
откройся, Сезам, Сезам!
У меня к тебе огромная просьба: будь любезен,
не можешь ли ты
открыться, Сезам?
Сезам, откройся!
Раз, откройся, Сезам, два, откройся, Сезам, три…
Нельзя же так поступать с человеком, я опоздаю,
я очень спешу, Сезам, ну, Сезам, откройся!
Мне ненадолго, ты только откройся
и сразу закройся, Сезам…

Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.

——————————-

СОН ВО СНЕ

1.
Кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И я умер.

2.
Я умер.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И кричал я всю ночь.

3.
- Я умер!-
кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел…