АФОРИЗМИ

Александър Чотрич

превод: Литературен свят

*
Истината е относителна: не съответства на официалната гледна точка.

*
Ако не беше свободата на словото, и досега нямаше да знаем, че у нас няма демокрация.

*
При диктатурата има само един диктатор. Демокрацията, разбира се, в това отношение е много по-прогресивна.

*
Сатириците винаги преувеличават, за да повярват читателите.

*
В началото бе словото. После - цензурата.

*
Нашият праг на толерантност е висок. Явно затова безкрайно се препъваме в него.

*
Расте силата на медицината: сега у нас умират само здравите.

*
Как да не се гордеем със своето минало, след като с всеки ден става все по-зле?

*
Построихме мост. А това, че тук няма река, е грешка на природата.

*
Реките ни са чисти. В тях пускаме огромно количество прах за пране, сапун и шампоан.

*
Който оцелее, ще разказва. Ако има на кого.