Александър Йотов

Александър Петков Йотов е български хуморист и сатирик. Негови фейлетони и епиграми са публикувани в различни вестници, излъчвани са в радиопредавания, превеждани са в чужбина. Печата неведнъж в известното руско хумористично издание „Крокодил”. Книги: „Дядо ми, Фокера” (разкази за деца, 1992), „Натам” (съвместно с Георги Костадинов Спасов, 1993; 1994; 2005), „Междучасие” (фейлетони и епиграми, 2003), „Иронични рефлексии” (съвместно с Георги К. Спасов, 2005), „На мушка с римушка” (хумористична проза, 2008), „На лъжата краката са дълги” (фейлетони, 2010), сборниците с епиграми: „Бодлинки” (2010), „100 епиграми и още нещо” (2011), „Въгленчета” (2013), „Острилки” (2014), „Епиграми” (2015). Удостояван многократно с престижни литературни награди. Живее в град Пазарджик.


Публикации:


Критика за Александър Йотов:

ОСТРИЛКИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ/ автор: Никола Иванов/ брой 67 ноември 2014

НОВИ ЕПИГРАМИ ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ/ автор: Никола Иванов/ брой 68 декември 2014