ПИСМО ОТ ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Писмо от Георги Райчев
до Димитър Добрев в село Щръклево
за публикуване на разказ

гр. София, 18 септември 1932 г.

Драги Добрев,
Не се чувствувам особено добре със здравето си. Но на Вашата сърдечна молба не може да се устои. Изпращам ръкописа на разказ*, който не е нов, но е с известни поправки. Обичам да поправям. Ако може да Ви свърши работа - използувайте го, когато имате възможност. За хонорар не се безпокойте - това не е цел на моето сътрудничество във вестника Ви.

Сърдечни поздрави: Ваш Райчев

* „Старци”, разказ от Георги Райчев - излиза във в. „Светлоструй”, год. 5., бр. 1., септември 1932, стр. 1-12.

Димитър Добрев, „През моите очи”, статии, спомени, впечатления, София, изд. „Български писател”, 1974, стр. 30