СТРАХ

Елена Пренджова

превод: Кристиана Добрева-Станкова

СТРАХ

Страхувам се от твоята искреност.
Някога се страхувах от моята.

Страхувам се от твоята нежност.
Някога мъжете се страхуваха от моята.

Страхувам се, че искам да остана,
тогава когато най-много искаш да си тръгна.


ВСЯКА ЕПОХА СИ ИМА ГЕНИЙ,
ОСЪДЕН НА ЕРЕС

Мислеха, че земята е равна като плоча
нищо, че нямаха хеликоптери,
за да я видят от птичи поглед.
Само един знаеше,
че Земята е кръгла като топка,
а той нямаше самолет,
за да я заобиколи през облаците.
Беше толкова сигурен в себе си,
че не вярваше на никого
освен на собствената си слепота -
никъде на хоризонта не се виждаха китове.


ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

                    на Мишикки

Гледам майка ми
колко много започва да прилича
на баба ми,
остарявайки.
Започва да прави онези дребни нещица,
да придобива онези навици,
които съзнателно е отбягвала в младостта си,
за да не прилича на майка си.
Сега, когато нея вече я няма,
най-лесният начин
да я върне
е да стане като нея.
Така аз ги имам и двете
и се питам
кога ще се слеем трите?