БЯХ ЛИ АЗ БОГАТ

Фьодор Сухов

превод: Красимир Георгиев

БЯХ ЛИ АЗ БОГАТ

Бях ли аз богат? Не, мисля, че не съм бил.
Бях ли аз щастлив? Живях щастливо, бях.
Где ли не вървях, какво ли там не съм пил -
пих зората, небесата пих и пях.

Любих ли и знаех ли, че се топеше
нещо буйно? Беше сякаш сприхав гост,
на ливадата цъфтеше и димеше
лятото зелено в жарък сенокос!

Знаех и усетих всичко. В късно лято
ти, ливадо росна в наводнен терен,
разкажи къде поникнаха цветята,
тез цветя, които се видяха с мен.

Те къде повяхнаха, отшумоляха?
Всичко има своя сетен час и бряг…
Може би очите ми претъжни бяха
в лоното на върбовия гъсталак.

Изгрев пихме, цялото небе изпихме
в ябълковата незабравима рът.
И сега в прозрачните безплътни вихри
още търся своя стародавен път.

Не намирам пътя, ни пътечка къса,
под нащърбена прегърбена луна
времето пак свойте стърготини ръси,
мокър сняг в ливадната виделина.

Гасне всичко светло, шипката обаче
топло аленее, пурпурно гори -
тя, която трепетно, любовно в здрача
пази блясъка на моите зори.

—————————–

БЫЛ ЛИ Я БОГАТЫМ…

Был ли я богатым? Думаю, что не был.
Был ли я счастливым? Думаю, что был.
Где я только не был, что я только не пил -
Зори пил и небо утреннее пил.

А любил ли, знал ли, как оно томилось,
Чьё-то ретивое? Как оно рвалось
На широкий луг мой, где цвело, дымилось,
Муравело лето в жаркий сенокос!

Знал я всё, всё ведал. Отзовись, откликнись,
Луг ты мой росистый, луг мой заливной,
Расскажи скорее, где они поникли,
Те цветы, что знались, виделись со мной.

Где они завяли, где отлепестились?
Ко всему на свете свой приходит час…
Может быть глаза мои тоже отгрустили
Под зелёной крышей ивняковых чащ.

Выпили все зори, выпили всё небо
В незабытом мною яблочном краю.
И сейчас гляжу я в призрачную невидь,
Всё ищу дорогу давнюю свою.

Не найти дороги, не найти тропинки,
Мглисто под ущербной сгорбленной луной,
Не с того ли время сыплет, как опилки,
Заметает снегом луг мой заливной.

Гасит, но не может погасить шиповник,
Что багряно рдеет, что красно горит,
Что и в непогоду трепетно, любовно
Зори мои, свет их бережно хранит.