ЗА ПОЕТИЧЕСКОТО ДЕЛО НА ЗДРАВКО КИСЬОВ

Роман Кисьов

Малцина са поетите в България (и в миналото, и днес), които успяват да се реализират творчески извън столицата, в така наречената „провинция”, (което не е никак лесно, поради централизирания литературен живот в страната) - и да заемат своето достойно място в националната литература.

Името на Здравко Кисьов (роден през 1937 г.) се нарежда именно сред тези малцина български поети… Той е свързан с големия крайдунавски град Русе, на границата с Румъния, наричан още „малката Виена”, признат за най-европейския и аристократичен град в България, където е роден Нобеловият лауреат за литература Елиас Канети, и където е преминало детството на световноизвестния художник Жул Паскин… Критиката в България още преди години признава, че с талантливото си присъствие в поезията Здравко Кисьов спомогна името на този град да стане забележима точка върху днешната лирическа карта на България. Това се потвърждава и от факта, че той е почетен гражданин на Русе.

Здравко Кисьов дебютира в поезията през 1962 г. със стихосбирката „Откровение”. Автор е на общо двайсетина книги с поезия, от които пет са избор от неговия поетичен опус…

Здравко Кисьов е автентичен, роден поет, който още през 70-те години на миналия век се утвърждава със свой собствен, неподражаем поетически глас и ясно различима и отчетлива поетическа идентичност… Поезията му се характеризира преди всичко с лаконичност на изразните средства и с философско-интелектуална наситеност на универсалните послания, свързани с вечните въпроси, отнасящи се до битието на човека и откриването на смисъла на съществуването, творчеството, свободата, любовта, светлината… За този поет всяко докосване до външния свят е повод за самонаблюдение, а оттам и самопознание. От привидно незначителното и дребното той извайва внушителни образи и ярки метафори, възвисявайки ги в символи. Според някои от най-авторитетните литературни критици ценността на поезията на Здравко Кисьов е в цялостността на лирическото познание, в стремежа към систематизация на душевния опит. Но поезията му е не само дълбоко наблюдение над съдбата и съществуването на човека, над неговите духовни и интелектуални сблъсъци със света, тази поезия, освен че задава въпроси, дава и отговори - тя не е просто интелектуална поезия, но преди всичко това е поезия духовна и мъдра в своята същност. Това е поезия съвременна както във формата, така и в съдържанието, при това съвсем индивидуална… Затова поезията на Здравко Кисьов надхвърля не само духовни граници, но и всякакви географски, регионални граници - на града, на страната… Поезията му е превеждана на двайсетина езика в света, с отделни книги избрана поезия е представен в Полша, в Латвия… Негови книги се намират в най-големите библиотеки на света, като напр. Британската библиотека, университетските библиотеки в Оксфорд, Харвард, Конгресната библиотека във Вашингтон и много други.

Важна част от поетическото дело на Здравко Кисьов са неговите преводи на поезия от различни езици… Той е активен преводач, главно на поети от Полша и прибалтийските страни. Издал е двайсетина преводни поетични книги, също така е съставител-преводач на сборник 101 съвременни европейски поети, съвременни латвийски поети, участия в антологии на полска, словашка, беларуска, руска поезия…

Тук трябва специално да се отбележи неговия поетически превод (с подстрочник) на книга с избрани стихове на големия румънски поет Марин Сореску, излязла през далечната 1980 г. Интересът на Здравко Кисьов към неговата поезия не е случаен - ако трябва да посочим румънски поет, чиято поезия се родее и е близка с поезията на Здравко Кисьов, то това е именно Марин Сореску. Нужно е да добавим и това, че Здравко Кисьов имаше и друг сърдечен приятел сред румънските поети - големият Никита Станеску, който заедно със Сореску намери място в авторския преводачески сборник на Здравко Кисьов - 101 съвременни европейски поети.

Името на Здравко Кисьов е сред авторитетните имена на Международния борд на румънското многоезично списание за Балканска литература “Carmina Balcanica”.

За своето дело Здравко Кисьов е награждаван с авторитетни български и чуждестранни награди, като например „Заслужил деятел на културата” в България, „Заслужил за Полската култура”, Кавалер на Ордена „Кръст на земята на Марияна” за особени заслуги към Р. Естония… А ето че сега към тях се добавя и една румънска - чест и отговорност за нейния носител… Така Търгу Жиу става завинаги част от биографията на Здравко Кисьов, а от друга страна името на този известен български поет също се вписва в културната история на необикновения румънски град…

И накрая един чисто личен момент: Лесно се пише за поет, чието творчество не просто познавам така добре, но което е част от моя живот и от моето развитие на поет, понеже Здравко Кисьов освен мой роден баща, е и моят учител в поезията… От друга страна ми е много трудно, именно поради тази силна връзка и лично пристрастие… Но мисля, че когато става дума за поезия, пристрастието не е недостатък, а предимство… Поезията най-много се родее с Любовта… А няма нищо по-лично от това!

20 април 2011

—————————–

* Този текст е написан по предложение на организаторите на международния поетически фестивал в град Търгу Жиу, Румъния, като кратък творчески портрет - представяне на Здравко Кисьов при връчването на международната награда „Тудор Аргези” през месец май 2011 г.