Таня Капинчева

Таня Капинчева е израснала в Стара Загора, където получава средното си образование в гимназия с преподаване на руски език “Максим Горки”. Завършва славянски филологии в СУ”Св. Климент Охридски” със специалност чешки език и литература. След дипломирането си работи като хоноруван асистент в Софийския и Великотърновския университет, а също така и като преводач в българо-чешка фирма. От 1999 год. живее в Чехия, където се занимава с превод на техническа литература. Автор на романа „Мрежата на живота” (2015).


Публикации:


Проза:

НЕГОВАТА РЕАЛНОСТ / брой 69 януари 2015

ЗАМРЪЗНАЛИ СЪЛЗИ/ брой 126 март 2020


Критика за Таня Капинчева:

ВИРТУАЛНОСТТА НА БИТИЕТО И „СМЪРТТА” НА ЛЮБОВТА/ Георги Н. Николов/ брой 69 януари 2015

С НЕРАВНИЯ ПУЛС НА СЪВРЕМЕННИКА…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 72 април 2015