РОДИНА

Любен Любенов

РОДИНА

Макар че ти отдавна друга стана,
макар че аз изминах път голям,
завинаги у мене си остана,
каквато от детинството те знам:
с корията, опасала градчето,
с рекичката край гъстите лози,
със камъните обли по дерето,
с дуварите и хладните мази,
с каруците на път по калдъръма,
с боричкащите се край тях деца,
със дворовете, пъстри от салкъма,
със джамовете, жълти от слънца…,
със кофите над хладните герани
и с образа ми, омагьосан там…
Завинаги у мене си остана,
каквато от детинството те знам.


СПОМЕН

В двора тих прозвучава
стар мотив от Росини.
Гледай: мишка раздава
пак билетчета сини.

Край самата латерна
чакат куп дечурлига,
сричат буквите черни
върху прашната книга.

Все премеждия разни
и житейски гонитби,
русокоси съблазни
и щастливи женитби…

Моят ред наближава.
Ето мойто късметче…
Четвърт век оттогава
неусетно изтече.


***

             „Станах пак хлапак като преди.”
                                     А. Германов

Бавно над баира слънцето се вдига.
Ето те в полята, дето се роди.
Гледай, докъдето погледът ти стига!
Тръгвай и върви - хлапак като преди!
Гледай и стани побратим с равнината,
птиците, пчелите, полските треви!
Слей си с тях докрай сърцето и душата!
През житата гъсти път си проправи!


***

На дядовите плещи
годините тежат.
Той язди, сключил вежди,
по есенния път.

И като всеки старец
се връща в младостта
на същото магаре
по същите места.

За всичко днес е късно.
Минаваме сами.
Чибучето му късо
е спряло да дими.

Защо сте му, тополи?
Защо сте му, поля?
По стърнищата голи
животът му изтля.