Никола Янев

Никола Иванов Янев, български писател и журналист, е роден на 14.08.1888 г. в град Кукуш, Македония, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Завършва българска мъжка гимназия в Солун (1906), после учи славянска филология в Софийския университет. Печата за първи път във вестник „Балканска трибуна” (1909). Редактира списание „Звено” (1914). Пише стихове, проза и критика. Сътрудничи на сп. „Наблюдател”, „Наш живот”, „Искра” (Солун), „Златорог”, в. „Пряпорец”, „Родина” (Скопие) и др. Редактор в Дирекцията по печата към Министерство на външните работи. Секретар на консулството ни в Женева, Швейцария (1917-1920). Умира на 06.06.1921 г. в София. Посмъртно е издадена книгата му с разкази „Любов” (1930).


Публикации:


Публицистика:

ИЛИЯ ИВАНОВ ЧЕРЕН/ брой 67 ноември 2014


Критика за Никола Янев:

„ЛЮБОВ” ОТ НИКОЛА ЯНЕВ/ автор: Петър Динеков/ брой 101 декември 2017