ЕДНА ЖЕНА ОТ ДНЕС Е ДИМНАЛ СПОМЕН….

Йордан Пеев

***

                Жена от София се самозапали на 03.11.2014
                следобед пред президентството.

Една жена от днес е димнал спомен,
а пък от вчера - изгоряла факла.
И в тишината на света огромен
небето вече само я очаква.
Мирише на бензин и болка тъмна,
на пламнал вик, който в мене догаря,
тъй както изгоря от огън лумнал
жената, дето себе си запали.
В страх за бъдещето на детето,
за хляба си или за нещо друго
превръща се на дим …И аз, поета,
мълча и моля се да стане чудо.
И моля се за нея и за мене,
но снимките от там са черно-бели.
И думите от срам за зачервени,
а тя догаря като свещ в неделя.
Напразно ще се питаме: Как стана?
Защо?… Кому бе нужно да изгаря?
А там, в триъгълника на властта ни,
гори сама запалена България…

04.11.2014