РЕКВИЕМ ЗА КОМАНДИРА НА ОТРЯДА

Красен Химирски

поема

            На баща ми Вълчо Химирски!

                  “Във полята равни
                   момък славен се явил…”
                             Партизанска песен

І.

Гранатата, изпратена към теб,
от шпицкомандите на времето,
избухна в твоето сърце.
Разчупи хоризонта на усмивката ти,
вселената на разума разпръсна.

Не мога в полет
да я хвана.
Не мога с гръд да я възпра…
- Тате, тате! - викам те, крещя.

Ала паролата ми не пробужда
слънцата в потъмнелите очи.
И блага дума устните ти не отключва.
От прорезите на зениците
със безпогрешност снайперска
два изстрела
изневиделица ме вледеняват.

2.

Бикфордовият шнур на твойте дни
стремително догаря.
Барутни зъби вгризва в релсите.
Взривява тежки ешелони.
Овълчени редици покосява.
Изгубвам те сред канонадата.
Димът разсее ли се - те откривам
разпънат, ала жив
сред плетеницата на змиевидните системи.
От болничния бруствер ти разстрелваш
с куршумите на бесен пулс
освирепелите вериги на смъртта.

3.

Ведно с читанката и законбожието
буквара на борбата запрелиства.

И класовите истини прозря
в горчилката на селското тегло.

В Септември двадесет и трета
бе сред въстаналите белослатинци.
Опияняваше до болка, до полуда
жадуваната първа глътка свобода.

Ала погромаджиите с удар в зъбите,
с щик в слабините я избиха.

От час направо на разстрел извеждаха
учителите ти по комунизъм.
Урока продължи
по лагери и по затвори.

Когато цял народ разпъваха
жандарми, царедворци и палачи,
заряза дом, жена и син.
И в жертвения хоровод се хвърли.

Върху скалите бели на Беласица
те оковаха като Прометей.

Но в камъка и в хорските души
ти буря от искри изсече.
Изпепели тъмничните стени
и родния Веслец прегърна.

Умираше във царски укази,
за да възкръснеш в легендарни акции -
неуловим за примка и куршум.

Отрядът възвести в балкана
бунтовната република на свободата.

Кипеше под кошарата на дядо Вълко
революционен ясновиден щаб.

Оттук по чернозема на дълбоки нощи
на Страшен съд отиваха бойците.

Но зашумяха дебри и балкани,
запяха волни лесове.
И слязоха юначни партизани
в села и градове.
Неудържимо люшнаха се по мегданите
отприщени хора.

И помня - две ръце могъщи
до слънцето ме вдигнаха.

Като насън в брадясалия лик
откривах непознати бащини черти.

4.

Под щиковете на конвоя
от трополящата каруца
уплашено ме гледа мама.
През драки, урви и стърнища
с трънясали пети към нея тичам.
Ала сред ударите на прикладите
потъна песента на колелата.

И кремъчното било ни разтъмна.

Нощта ни приюти
в студените си пазви.
В разшумен ямурлук
балканът ме загърна.
Гората зашептя легенди…
От всеки ствол
баща ми се явяваше.
от всяко кладенче
ме гледаха очите майчини.

И оттогава като звяр подгонен
все бягах от звъна на шпорите,
от пепелянките на стръвните дула.

До онзи ден,
когато чергите нарамила
върху премазаните рамена,
измъчена, ала сияйна
изгря с усмивката на свободата мама.

5.

Забрулят ли вихрушки снеговити,
изкъртвам вратника, в земята врасъл,
до пояс преспи руша -
към теб пъртина да отворя.

През свлачища, сечини и чукари
към партизанските оброчища поемам
под Орлов връх и по Дреновица.
По явките отколешни те диря,
в землянки снежни.
За теб разпитвам скалите орли
и дивите усои.

Паролата на устните ми стине:
“Тате”…
Но само вятърът посвирва:
“Сине”.

6.

Ти беше безпогрешен конспиратор.
Непостижимо, непростимо бе да влезеш
в землянка без резервен изход.
Не е по нрава ти да закъсняваш, командире.

Навярно имаш много грижи
по землището на безсмъртието.
Момчетата пронизани
от щикови голготи да свалиш;
да прибереш от голите чукари
удавените от картечен лай;
ятаците премазани да възкресиш;
бойците - с хляб и вяра,
а майките - с утеха да нахраниш.

Вън вече свечерява.
а нейде зад баирите
тръбата пак зове.
И пъклени пълчища пъплят.
Надигат се крилати лешояди
от атомни бърлоги,
от палубите на авионосци.
Пулсират по радарите
сърцата ни незащитени.

Ти можеше с парола,
                        с длан или картеч
да скършиш траекторията на смъртната омраза.
В дъга живителна да я обърнеш…

Под клонестите буки те очакват
строените редици.

Другарю,
         братко,
                 командире,
излез!
И поведи отряда!