Павел Делирадев

Павел Димитров Делирадев, български писател, учен, журналист, общественик, е роден на 15.02.1879 г. в град Панагюрище. Завършва четирикласно училище в родния си град, Столарското училище в Русе и учи география в София. Основател е на социалистическите организации в Панагюрище и Русе и на Българския общ работнически синдикален съюз. През 1908 - 1909 г. ръководи чета в Македония и редактира вестниците на движението. След войните е един от най-дейните организатори на туризма в България. Основател на алпинизма и пещерното дело у нас и председател на дружеството. Има научни приноси в географията, геологията, медицината, биологията и др. Автор е на над 50 книги научна, научно-популярна и художествено-пътеводна литература, 15 обществено-политически брошури и над 2500 статии. Лауреат на Димитровска награда (1950). Член на Съюза на българските писатели. Умира на 09.02.1957 г.


Публикации:


Проза:

ПРЕДИ 45 ГОДИНИ/ брой 66 октомври 2014


Публицистика:

ТОЙ ОБИЧАШЕ ПРИРОДАТА/ брой 98 септември 2017