ЗЕМЯ ЗЕЛЕНА

Демир Демирев

От утре
хлябът
скача
с двайсет стотинки
на безхлебния
все му е тая
в сянка е
неговото зърно
неовършано
време е
лопатите да вземем
казва.