ИЗ „ЗЛАК” – ІІІ

Румен Стоянов

ГАТАНКИ

                                   ГАТАНКА, ПОЕЗИЯ, СТИХОТВОРЕНИЕ

Предназначението на гатанката, очебийно, не е да бъде стихотворение. Това не пречи тя да съдържа поезия. (Не всяка, естествено. Ала мигар всеки стих излъхва поезия?) Нещо повече  -  и да звучи понякога като най-кратко стихотворение. Ето няколко гатанки, съдържащи поезия и притежаващи, струва ми се, необходимото да бъдат самостоятелни стихотворения в най-къс размер.

                         Из полето свещи горят. 

                                     Що е то?            

                                                                  Минзухар.

                         Лекокрила самовила
                       със опашка като свила.

                                                               Лястовица.       

                           Бяла нива, черно семе.

                                                                 Книга.

                           Сив сокол под земя върви.                                       

                                                                        Палешник

                            Смок свири по могили,
                            лист го чува и играй.

                                                                              Вятър.                

                            Църни агънца в злата кошара.

                                                                                Слънчоглед

                            Една капка мед по всичкио свет.

                                                                                Слънце

                            Синя риза,
                            две дюли миризливи
                            и ръж, и пшеница.

                                                                  Небе, слънце, месец и светли и тъмни звезди.

                              Търколи се черно кълбо,
                               та измори целио свет.                                                              

                                                                    Нощен мрак.

                              Златна царица със вилена косица,
                            у шума облечена, от поле довлечна. 

                                                                                           Царевица.

                              Черна чума на гроб плаче.

                                                                                      Кукумявка.

Няма нищо учудващо в присъствието  на поезия в гатанките. Тя по начало присъства много по-начесто и единствено предразсъдъците ни да я усещаме само  (или обикновено) в предварително условени места пречат да я откриваме и другаде. Стихотворенията сами по себе си поставят своя възприемател нащрек и той очаква да види в тях именно поезия, още пространствеността им (подредбата на думите) предупреждава за предполагаемото й наличие. Без тая нарочна пространственост, без нашата преднамерена нагласа по-лесно бихме подминавали поезията, както я подминаваме в ежедневието. Относно гатанките има още две причини за тяхната поетическа подцененост. Вниманието ни към поезията в народотворчеството е погълнато от други негови дялове, главно песните. И гатанките остават в сянка, подобно баянията, врачуванията, наричанията и т.н. Друга причина за въпросната несправедливост е, че не сме привикнали да търсим и намираме поезия в няколко думи. Личното творчество е показателно за истинността на предходното твърдение. Обичайното е да не се стига до толкова къса поетическа изява, колкото е по обем гатанката. Дори едно хайку, поне в преводния си облик, бива по-дълго от някои най-кратки гатанки. Има още една причина, твърде важна, която пречи да съзираме поезията в гатанките и да й се наслаждаваме. Тя е заложена в самото им название  -  необходимостта да отгатнем скритото зад стиска думи ни заставя да съсредоточим мисълта си изключително в разгадаванетето и всичко останало, включително поезия, бива прескачано.

“Из полето свещи горят”. Взета дотук, гатанката пак е стихотворение. Заради краткостта, простотата, свежестта на изказа, заради необичайността на случващото се, заради тържествеността му. Достатъчно е да си представим поле, осеяно с пламтящи свещи, ако тая картина бъде ни поднесена от киноекран, ще почувстваме нейната хубост. Всичко това придава глъб на четирите думи. С тях безименният българин е сътворил поезия, която никак не отстъпва на истинско хайку. Но гатанката не е хайку. Тя задължително има отговор. А той задължително има важен влог в опоетизирването на гатанката и в нейното остихотворване. “Из полето свещи горят. Минзухари”. Ключовото участие на гатанковия отговор се състои в иносказателността, която непременно придава на предшествуващия го израз. Видяхме, че и без отговора има поезия, но изреченото може да бъде взето и в своя най-пряк смисъл и той пак да носи поезия. Но без задължителното иносказание. Притурим ли обаче отговора, вече непременно имаме иносказание. И то подсилва залегналата в гатанката поезия, повдига  я на степен. С това остепеняване на поезията отговорът става нещо повече от прикрепено към гатанката слово, става неразлъчна нейна част, става поанта. Дори бих каза, че той е втора поанта на гатанковото стихотворение. Защото и без него гатанката вмества естетически издържан завършек: “Из полето свещи горят”.

В суров вид гатанката може да съдържа въпроса “Що е то?”. Отсъствието му (излишен в дадена речево обстоятелство или нарочно пропуснат, за да бъде постигната още по-голяма сбитост) е от особено значение и за опоетизирване на гатанката, и за нейното остихотворяване.

Отгатването на гатанковата направа позволява да създаваме нейни превъплъщения  не само в пределно стегнат, но и в съзнателно разтегнат вид. Нямам друг избор и ще приведа едно скромнейшо собствено изделие:

                                 С всички сили пате дърпа
                                  стръкченце трева.
                                  Откъсва я и се катурва.
                                 Капка злато в езеро от изумруд.                                            

                                                                             ПРОЛЕТ 

Да, по същество това е гатанка, в която бе премълчано “Що е то?”, а отговорът бе заменен със заглавие, сложено в непривично място, отдолу. Ето горното гатанково стихотворение в кратка разновидност:

                                         Капка злато
                                    в езеро от изумруд. 

                                                                      Пате и поляна.

И така, може ли гатанката да бъде използувана за стихотворство, и то днес? Според мен  -  да, мисля дори, че от тях може да тръгне нов поетически вид. Право на това мнение ми дават не моите несръчни дирения, а заложените в гатанката възможности. Да ги изредим. Неизползуваността им с оглед на поставения тук въпрос, и то в две посоки.

 А/ На гатанката като народотворчество (цял един пласт стои почти девствен пред нашите копнеещи обнова поетически сетива).

Б/ На гатанката като съвременен поетически вид.. Той би позволил едно благородно съревнование с хайкуто при изгледи, в отделни слуачаи, за още по-гояма краткост, отколкото в азиатския образец. Предимствата на гатанката са в нейната национална приземеност  -  една страна и да няма собствено хайку, непременно има собствени гатанки. От последното произтича добра възможност за приемственост спрямо националната традиция и нейното развитие, нещо, което в тези времена с небивало и безразборно общуване между всякави култури, е от особена важност за съхраняване и обогатяване на националната самоличност и националното самоутвърждаване. А и за целокупното човечество, което се нуждае от  различности като единствена и животоспасяваща го противоотрова срещу обезличаващото и обезсмислящо ни уеднаквяване.

Преди да ахкаме, охкаме и маймунясваме по инородно и чуждоземно, нека видим в шир и глъб сътвореното от дедите наши.       

                                 Тъй зелена е зеленината,
                                  че ставам безпаметен.

                                                                             Май.

                                  Ромон на поток заглушава мислите ми.

                                                                                                 Щастие 

                               Дали босилек, дали благост?

                                                                           Септември

                                      Светът е безплътен.

                                                                            Омара.

                                Стинат тиквите.

                                                             Ноември.

                    Върху челото му
                    синее зелената гора.

                                                        Хълм.

                                      Трислънчева и в мрачините.

                                                                                      България.

                                   Ален гроздоберач
                                  обира небесната лозница.

                                                                             Изгрев.

                      Безименни твари
                     пълзукат по божите си работи.

                                                                    Драгост.

                                      Трикорабна черква
                                     плава в бурното зелено.

                                                                                Юни.

                                             По къщята кацат
                                           черни пеперуди.

                                                                         Българи умират.

                                  С дъха си изписвам
                                  бели звуци.

                                                                         Зима.

                         Светът ухае на зюмбюл и козунак.

                                                                                    Велик (…)

                                  Из въздуха плава
                               една паяжина.

                                                                 Волност.

                                         Тишината е светлина.

                                                                               …

                                   От чернозема блика зелена светлина. 

                                                                                                   Април.

                                  Тъй злачно злак злачи,
                                 та стрък да настъпиш е кощунство.               

                                                                                                Пролет.  

                                                Гръб на гърба.

                                                                          Гръд.

                                           Цялото злато на света
                                         в една топола.

                                                                               Есен.

                                 Най ми било древна младост.

                                                                                    България.

                                 Тъй свежо е, сякаш са срязали огромна диня.
                              В червено жълтееше зеленото.

                                                                                    Октомври.

                                         Повяхнала вода. 

                                                                      Блато

                               От небе преде, на земя наприда.

                                                                                    Дъжд.

                                Листовина сипе благоуханно злато.

                                                                                              Прецъфтяваща липа 

                                                   Студенее светът.

                                                                              Старост.

                                      Зелена листовина
                                      е изрусяла.

                                                                       Цъфнала липа.

               Пръхне угар, глъхне злак,
              стинат нощи, а след тях и дни.

                                                                    Септември

                                 Неудържимо мирише на ягоди.                      

                                                                                        Юли.

                                                Рижавеят, ръждавеят
                                               неръкотворни листовини. 

                                                                                             29 октомври

                                Капка злато
                                в езеро от изумруд.

                                                                  Пате и поляна.

                                       Да се потопиш в морето

                                       далеч от морето.                

                                                                                    Поезия

                               Обтича ме ласкава и бавна светлина
                                и още по-бавна и по-нежна тишина.

                                                                                        Блаженство